SCYLLA SECURITY SERVIS spol. s r.o. SBS Banská Bystrica

Slavomír Kapusta riaditeľ
Rudlovská 53/6550, 974 01 Banská Bystrica
- ochrana majetku
- ochrana majetku, osôb a preprava
- osobná ochrana
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
- vypracovanie plánu ochrany
- prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému PCO
- stredisko registrovania poplachov
- IP kamerový systém
- poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
- vlastná výjazdová skupina
- kvalita a diskrétnosť

V súčasnej dobe sme držitelia licencií pre strážnu službu, číslo licencie : PS 001203 ako aj technickú službu číslo licencie : PT 001233

Hľadať